"Holistički pristup u zaštiti žena žrtava nasilja" - Program za policijske službenike/ce MUP-a KS

Specijalizirani program.
Zaključene prijave – broj polaznika/ca 58.

vrh

CENTAR ŽENSKIH PRAVA; WEB I HOSTING - WEB MEDIA

X