UPUTSTVO ZA POLAZNIKE

Kada pristupite stranici www.dl.cenppz.org.ba u desnom gornjem dijelu kliknete na riječ PRIJAVI SE i upišete vaše korisničko ime i lozinku koju ste dobili.

PRIMJER

Kada se prijavite otvorit će vam se KONTROL PANEL vašeg profila i sa lijeve strane će vam stajati funkcije tipa KURSEVI, PROFIL, OBAVIJESTI, itd. Za vas je najbitnije KURSEVI i PORUKE.

PRIMJER

Ukoliko želite da kontaktirate nekog od Voditelja/Instruktora ili Administratora uradićete tako što ćete na KONTROL PANELU na desnoj strani ekrana koristiti opciju Kontaktiraj Instruktora, koja se nalazi na donjoj desnoj strani ekrana.

PRIMJER

Ukoliko želite samo poslati poruku bez ikakvog priloga (dokumenta/fajla), voditelju/voditeljici modula, vezano za proces učenja, ili administratoru, vezano za tehnička pitanja i rokove, to ćete učiniti kako je prikazano u primjerima.

Idete na Označi grupu i birate između Instruktora i Administratora, a zatim birate osobu.

Slika 3.2 iz Uputstva za studente - slanje poruke instruktoruSlika 3.3 iz Uputstva za studente - slanje poruke instruktoru

Postupak pisanja i slanja poruke Administratoru je isti kao i za voditelja/voditeljicu modula.

Slika 3.4 iz Uputstva za studente - slanje poruke administratoruSlika 3.5 iz Uputstva za studente - slanje poruke administratoru

Da bi pronašli traženi modul/kurs trebate otići na „meni“ ili gornji dio ekrana i pronaći i kliknuti na riječ KURSEVI. Zatim vam se otvori stranica sa Modulima 1 2 i 3. Na svakom modulu se vidi kraći opis modula i ko je instruktorica/voditeljica.

PRIMJER

Slika 8 iz Uputstva za studente - ulazak u module

Kada izaberete modul, u ovom primjeru  MODUL 1,  otvoriće vam se stranica sa opisom modula i nastavnim planom. Gore, na desnoj strani se nalazi opcija ZAPOČNI MODUL (ili, u kasnijoj fazi učenja NASTAVI MODUL). Sa lijeve strane imate prikaz instruktorice/voditeljice, a ispod i rubriku POLAZNICI.

PRIMJER

Slika 9 iz Uputstva za studente - početak i nastavak modula

Kada ulazite ponovo umjesto ZAPOČNI MODUL stoji NASTAVI MODUL – kliknite na NASTAVI MODUL u desnom gornjem uglu.

Kada završite neki dio/cjelinu unutar Modula morate kliknuti na OZNAČITE OVU LEKCIJU ZAVRŠENOM  (u donjem dijelu ekrana – crna traka sa bijelim slovima) da bi mogli pristupiti sljedećem dijelu – NAREDNA LEKCIJA.

Kako prelazite dijelove, tako Vam se za pristup otvaraju naredni, onim redom kako stoji u opisu Modula.

PRIMJER

Slika 10 iz Uputstva za studente - Dijelovi modula

VAŽNA NAPOMENA:

Moduli u ovom kursu mogu se sastojati od jedne ili više cjelina. To će vam svaki put biti naglašeno. Znaćete unaprijed da li je ista literatura za sve nivoe provjere znanja (test, ispitni zadatak, studija slučaja i sl.), ili se prije svake od provjera znanja uči posebna cjelina.

Da bi pogledali i skinuli potrebnu literaturu za učenje u Modulu potrebno je da odete na traženu cjelinu koju učite i tu vidite priloge i izvršite DOWNLOAD kao u primjeru – klik na download i sačuvajte dokument na svom računaru, kako bi ga kasnije mogli naći i otvoriti za učenje.

Dakle, DOWNLOAD se nalazi u dijelu koji opisuje cjelinu modula, ispod opisa sadržaja cjeline i liste literature. U ovom primjeru je to Modul 1 – Cjelina 1  – pogledajte i prethodnu sliku i gdje je označeno da se nalazi detaljan opis modula i literatura.

PRIMJER

Slika 11 iz Uputstva za studente - preuzimanje literature

Kada želite pristupiti testu prikazat će se opcija Pristupi testu. Testu ćete moći pristupiti tek nakon perioda koji je predviđen za učenje. O svemu će vas redovno obavještavati Administratorica.

Kada završite test idete na Završi test. Odmah ćete dobiti poruku da li ste položili ili ne. Također imate mogućnost da vidite svoje odgovore na svako pitanje uz opciju Pogledaj odgovore. Zatim se morate vratiti na modul/kurs sa opcijom NAZAD DO KURSA i nastaviti dalje ukoliko ste položili test. Ukoliko niste položili test, šaljete poruku Administratoru da Vam odobri ponovno polaganje.

Nakon završenog testa pristupate učenju druge cjeline (ako postoji ujutar Modula) i polaganju zadatka. Postupak preuzimanja literature i zadatka je isti kao u gornjem objašnjenju. Uputu za zadatak skidate na svoj računar (Download) i pohranjujete tako da ga kasnije možete bez poteškoća nači.

Kada završite dokument u kom ste napisali svoj zadatak trebate ga sačuvati na svom računaru takoda u svom nazivu ima Vaše ime i prezime i broj modula (npr. M1). Šaljete ga voditelju/ici, u donjem primjeru to je voditeljica Modula 1, a je postupak isti za sva tri modula.

Da bi ste to uradili potrebno je da odete na vaš PROFIL ili KONTROL PANEL ->PORUKE ->NAPIŠI

Potom treba da upišete ime voditeljice (npr. Jasminka), zatim upišete naslov poruke i na kraju dodate zadatak opcijom Dodaj fajl.

PRIMJER

Slika 12.1 iz Uputstva za studente - slanje zadatka i fajlova preko poruke

Isti prozor za pisanje poruka otvoriće vam se i ako koristite PORUKE kao što je označeno strelicom, i ako koristite PORUKE u donjem lijevom uglu

Dakon Dodaj fajl otvara se novi prozor. Klikom na Select your file odlazite u svoj računar i tražite sačuvani dokument/fajl koji želite poslati. Odaberete (obilježite mišem) fajl izatim kliknete na Insert i tako spremite za slanje. Posljenji korak je, Pošalji poruku., kao na gornjoj slici.

PRIMJER

Slika 12.2 iz Uputstva za studente - slanje zadatka i fajlova u poruci

Na isti način šaljete i Vaš urađeni zadatak za koji želite konsultacije i Vaš finalni zadatak koji šaljete na ocjenu. Važno je da i u tekstu poruke naglasite o kakvom se dokumentu radi.

 Možete preuzeti pdf na link:  Uputstvo za polaznike

27. Marta 2020.
vrh

CENTAR ŽENSKIH PRAVA; WEB I HOSTING - WEB MEDIA

X