UPUTSTVO ZA POLAZNIKE

Kada pristupite stranici www.dl.cenppz.org.ba u desnom gornjem dijelu kliknete na riječ PRIJAVI SE i upišete vaše korisničko ime i lozinku koju ste dobili.

PRIMJER

 

Kada se prijavite otvorit će vam se KONTROL PANEL vašeg profila i sa lijeve strane će vam stajati funkcije tipa KURSEVI, PROFIL, OBAVIJESTI, itd. Za vas je najbitnije KURSEVI i PORUKE.

PRIMJER

Ukoliko želite da kontaktirate Instruktoricu/Voditeljicu ili Administratora uradićete tako što ćete na KONTROL PANELU na desnoj strani ekrana koristiti opciju Kontaktiraj Instruktora.

Da bi pronašli traženi modul/kurs trebate otići na „meni“ ili gornji dio ekrana i pronaći riječ KURSEVI potom kliknuti na isto. Zatim vam se otvori stranica sa Modulima 1 2 i 3. Na svakom modulu se vidi kraći opis modula i ko je instruktorica/voditeljica, te opcija kontaktiranja istih.

PRIMJER

Da bi pronašli traženi modul/kurs trebate otići na „meni“ ili gornji dio ekrana i pronaći riječ KURSEVI potom kliknuti na isto. Zatim vam se otvori stranica sa Modulima 1 2 i 3. Na svakom modulu se vidi kraći opis modula i ko je instruktorica/voditeljica, te opcija kontaktiranja istih.

Kada izaberete modul, u ovom primjeru MODUL 1, otvoriće vam se stranica sa opisom modula i nastavnim planom. Na desnoj strani se nalazi opcija ZAPOČNI MODUL. Sa lijeve strane imate prikaz instruktorice/voditeljice. a ispod i rubriku POLAZNICI.

PRIMJER

PRIMJER

Kada ulazite ponovo umjesto ZAPOČNI MODUL stoj NASTAVI MODUL – kliknite na NASTAVI
MODUL u desnom gornjem uglu. Kada pristupite modulu svaku cijelinu ili dio morate kliknuti na OZNAČITE OVU LEKCIJU ZAVRŠENOM da bi mogli pristupiti sljedećem dijelu (NAREDNA LEKCIJA). Da bi pogledali i skinuli potrebnu literaturu za učenje u Modulu potrebno je da odete na Traženu cjelinu konu učite i tu vidite priloge i izvršite Download kao u primjeru – kik na download potom vam se otvori dokument i u desnom gornjem dijelu imate opciju za preuzimanje ili download.

PRIMJER

Kada želite pristupiti testu prikazat će se opcija Pristupi testu. Testu ćete moći pristupiti tek nakon 3 sedmice perioda koji je predviđen za učenje. O svemu će vas redovno obavještavati administrator.

Kada završite test idete na Završi test. Odmah ćete dobiti poruku da li ste položili ili ne. Također imate mogućnost da vidite svoje odgovore na svako pitanje uz opciju Pogledaj odgovore zatim se morate vratiti na modul/kurs sa opcijom NAZAD DO KURSA i nastaviti ukoliko ste položili test.

Nakon završenog testa pristupate učenju druge cjeline i polaganju zadatka.

Kada završite učenje druge cjeline pristupate polaganju zadatka.Kada završite zadatak trebate ga poslati voditeljici/instruktorici Modula 1. Da bi ste to uradili potrebno je da odete na vaš PROFIL ili KONTROL PANEL-PORUKE-NAPIŠI

PRIMJER

Potom treba da upišete ime voditeljice (npr. Edita), zatim upišete naslov poruke i na kraju dodate zadatak opcijom DODAJ FAJL što od vas zahtijeva da traženi fajl (dokument koji ste napisali i sačuvali na svom računaru) potražite na svom računaru i odaberete (obilježite mišem) fajl i kliknete na INSERT i tako pošaljete.

PRIMJER

Možete preuzeti pdf na link: Uputstvo za polaznike

4. Septembra 2017.
vrh

CENTAR ŽENSKIH PRAVA; WEB I HOSTING - WEB MEDIA

X